Inspiratie

De volgende personen inspireren mij:

Herman Wijffels

Nederlandse econoom. Tijdens zijn loopbaan bekleedde hij diverse vooraanstaande functies waaronder voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Daarnaast legde hij als informateur de basis voor het Kabinet Balkenende IV. Momenteel is hij co-voorzitter van Worldconnectors en hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

Arnold Heertje

Heertje hoort bij de groep economen die de stelling verdedigen dat het speelveld van de economie veel meer omvat dan slechts dat wat in geld kan worden uitgedrukt en of afgemeten: door (vrijwel) voortdurend de nadruk te leggen op consumentisme en financiële groei zal aan andere menselijke behoeften steeds moeilijker kunnen worden voldaan en zullen deze voor steeds meer mensen uit hun directe leefomgeving verdwijnen. Ook moeilijk of niet in geld uit te drukken waarden zoals natuur, leefbaarheid en het gevoel van welzijn met alle daarmee samenhangende aspecten maken volgens Heertje deel uit van het economische speelveld. Daarom behoren bij het afwegen van economische belangen deze waarden en menselijke behoeftes nadrukkelijk te worden meegewogen.
Met name het boek Echte economie,  een verhandeling over schaarste en welvaart en over het geloof in leermeesters en lernen van Heertje heeft mijn belangstelling voor onderwijs en de manier waarop we leren aangewakkerd.

Herman Scheer

Scheer geloofde dat duurzame energie de enige realistische oplossing was voor de groeiende vraag naar energie en de milieuschade die fossiele brandstoffen veroorzaken. Scheer concludeerde dat het technisch en ecologisch haalbaar was om voldoende zonne-energie op te wekken om de fossiele en nucleaire energie volledig te vervangen. De grootste bezwaren tegen zonne-energie waren politieke bezwaren en geen technische of economische. In 1999 was hij één van de initiatiefnemers van terugleververgoeding, die een belangrijke aanjager was van de groei van duurzame energie in Duitsland.

Ray Kurzweil

Kurzweil is een Amerikaans uitvinder en ondernemer. Hij is een pionier op het gebied van optische tekenherkenning (OCR of optical character recognition), spraaksynthese, spraakherkenning en de synthesizer. Kurzweil was de voornaamste uitvinder van het eerste omni-font optisch tekenherkenningssysteem, de eerste CCD flatbed scanner, de eerste text-to-speech synthesizer, het eerste elektronische muziekinstrument dat in staat was het geluid van de vleugel en andere orkestinstrumenten te reproduceren en het eerste commerciële spraakherkenningssysteem met een groot vocabulaire.

Hij heeft negen bedrijven gestart op het gebied van OCR, muzieksynthesis, spraakherkenning, leestechnologie, virtuele realiteit, financiële investeringen, medische simulaties en cybernetische kunst. Ook is hij auteur van verschillende boeken over gezondheid, artificiële intelligentie, transhumanisme en de technologische singulariteit. Met name zijn visie op de komende technologische singulariteit spreken erg tot de verbeelding.

Jan Rotmans

Prof.dr.ir. Jan Rotmans is een maatschappelijk gedreven wetenschapper, met ruim 200 publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties. Na zijn promotieonderzoek en zijn werk bij RIVM werd hij in 1997 professor bij de Universiteit van Maastricht (ICIS: International Centre for Integrative Studies). In september 2004 heeft hij het onderzoeksinstituut DRIFT opgericht: Dutch Research Institute For Transitions. Daarmee werd hij professor in transities and transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Naast zijn wetenschappelijk werk (lokaal, nationaal en internationaal) wil hij ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. Hij wil een weg banen naar een duurzame samenleving. Daarvoor is een ingrijpende omslag, een transitie, noodzakelijk. Met zijn kennis wil hij graag als het ware de spelregels opstellen van hoe dat moet, zodat daarna creatievelingen uit alle hoeken van de maatschappij daarmee aan de slag kunnen. Of het nou om een duurzaam project, regio, of sector gaat. Om Nederland duurzamer te maken heeft hij in 2007 de stichting Urgenda opgericht samen met een groep andere koplopers. Als bestuurslid probeert hij zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in een nieuwe beweging. Hij is auteur van het boek ‘In het oog van de Orkaan‘, waarin hij uitlegt dat we in een niet zozeer in een tijdperk van transitie leven, als wel in een transitie van tijdperken!

Albert Schweitzer

Albert Schweitzer was een Duitse arts, lutherse theoloog, filosoof,musicus en medisch zendeling. Hij werd in 1875 geboren in Kaysersberg, in de noordelijke, toen Duitse Elzas, het tegenwoordige Franse Haut-Rhin-departement. In1951 ontving hij de prestigieuze Vredesprijs van de Duitse Boekhandel en in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij is, behalve door zijn medisch werk in Afrika, vooral bekend geworden door zijn filosofie over cultuur en ethiek, en als musicus door zijn studies en interpretatie op orgel en piano van de muziek van Johann Sebastian Bach.

 

Wordt vervolgd…

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: